Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN DTCH VIBE B.V.

Artikel 1: Toepasbaarheid

 1. Dit zijn de algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden") van Wear Parts Europe B.V. ("DTCH vibe retail"). Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via de website van DTCH vibe worden geplaatst.
 2. Door het plaatsen van een bestelling stemt u uitdrukkelijk in met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden op de door u geplaatste bestelling en verklaart u dat u op de hoogte bent van de inhoud ervan.

 

Artikel 2: Contactgegevens DTCH vibe retail

Naam: Wear Parts Europe B.V. (DTCH vibe retail)
Statutaire zetel: Strausslaan 1, 5384 CW Heesch, Nederland
Afleveradres voor retourproducten: Strausslaan 1, 5384 CW Heesch, Nederland
Telefoonnummer: +31 412 25 00 48
E-mailadres: info@DTCHvibe.com
Kamer van Koophandel nummer: 75926962
BTW registratienummer: NL860444521B01
 

Artikel 3: Overeenkomst, prijs en betaling

 1. De overeenkomst wordt gesloten wanneer u een bestelling plaatst via de website en DTCH VIBE Retail heeft u per e-mail een bevestiging van uw bestelling gestuurd.
 2. DTCH VIBE Retail behoudt zich het recht voor om uw bestelling niet te accepteren als:
  - De door u ingevoerde informatie is niet correct of volledig en als DTCH VIBE Retail twijfelt aan de juistheid van deze informatie;
  - U hebt niet voldaan aan een eerdere betalingsverplichting;
  -U hebt de levering van een eerdere bestelling niet geaccepteerd en/of u hebt een eerdere bestelling niet opgehaald;
  - Het door u aangegeven afleveradres bevindt zich in een land waar DTCH VIBE Retail geen leveringen doet.
 3. DTCH VIBE Retail zal u zo snel mogelijk op de hoogte stellen als het uw bestelling niet accepteert.
 4. De prijs die op de website op het moment van betaling wordt vermeld, is een totale prijs van alle producten, inclusief verzendkosten en belastingen die van toepassing zijn in de Europese Unie.
 5. Om te betalen voor uw bestelling kiest u voor een van de betalingsopties aangeboden door DTCH VIBE Retail.
 6. Voor bestellingen die buiten de Europese Unie worden geleverd, kunnen extra toeslagen en/of belastingen worden betaald. Deze toeslagen en/of belastingen worden uitdrukkelijk niet meegenomen in de in lid 2 van dit artikel vermelde totale prijs. Eventuele extra kosten op basis van deze toeslagen en/of belastingen zijn voor uw rekening en risico.
 7. DTCH VIBE Retail kan niet worden gehouden aan een aanbod op haar website als je redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, of een deel daarvan, een duidelijke fout of schrijffout bevat, zoals een ongewoon lage prijs. Wij verzoeken u contact op te nemen met DTCH VIBE Retail als u twijfelt over de juistheid van een aanbieding.

 

Artikel 4: Levering

 1. DTCH VIBE Retail zal haar uiterste best doen om uw bestelling zo snel mogelijk te verwerken en te leveren, maar in ieder geval binnen 30 dagen na de datum van de aankoop. Een door DTCH VIBE Retail aangegeven leveringstermijn is indicatief. De leveringsdata vermeld op de website van DTCH VIBE Retail zijn gebaseerd op omstandigheden die DTCH VIBE Retail op het moment van het sluiten van de overeenkomst kent en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen als gevolg van externe factoren, zoals de gekozen betaalmethode, de wijze van vervoer en de interne beschikbaarheid. De leveringsdatum kan ook worden gewijzigd als u wijzigingen aanbrengt in uw bestelling.
 2. U bent verplicht om al het mogelijke te doen dat redelijkerwijs van u mag worden verwacht om DTCH VIBE Retail in staat te stellen uw bestelling op tijd af te leveren. Indien u niet meewerkt zoals beschreven in artikel 3, lid 2, behoudt DTCH VIBE RETAIL zich het recht voor de producten niet te leveren.
 3. Uw bestelling wordt geleverd op het afleveradres of afhaalpunt dat u hebt aangegeven op de website van DTCH VIBE.
 4. Het eigendom van de bestelde producten wordt aan u doorgegeven op het moment dat DTCH VIBE Retail uw betaling heeft ontvangen voor de door u bestelde producten.
 5. DTCH VIBE Retail zal een poging doen om de door u bestelde producten compleet en in goede staat te leveren. In het geval dat de geleverde producten niet volledig of beschadigd zijn, verzoeken wij u zo snel mogelijk contact met ons op te nemen.

 

Artikel 5: Nauwkeurige reproductie en levensduur

 1. DTCH VIBE RETAIL zal haar uiterste best doen om de producten zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren op haar website. Als u van mening bent dat het door u bestelde product niet overeenkomt met de reproductie op de website – op het moment dat het product wordt besteld – kunt u uw herroepingsrecht gebruiken. Artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden beschrijft hoe u uw herroepingsrecht gebruiken.
 2. De levensduur van de producten die DTCH VIBE RETAIL op haar website aanbiedt, is afhankelijk van het materiaal van het product en de manier waarop en de intensiteit waarmee u het product gebruikt. Om ervoor te zorgen dat de producten hun langste levensduur en hoogste kwaliteit behouden is het belangrijk om de instructies en wasinstructies op te volgen.

 

Artikel 6: Bedenktijd en herroepingsrecht

 1. Als u niet tevreden bent met de bestelde product(en), u de overeenkomst binnen een bedenktijd ontbinden zonder opgave van redenen (herroepingsrecht).
 2. De bedenktijd begint op de dag waarop u het product hebt ontvangen, of de dag nadat een door u aangewezen derde partij (dit is niet de vervoerder) het product heeft ontvangen.
 3. Als u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht, vul dan het formulier in dat aanwezig is in het verzonden pakket en stuur het product met het ingevulde formulier terug naar ons. We willen u vragen om het betreffende product of de betrokken producten zo snel mogelijk terug te sturen nadat u hebt besloten dat u de producten wilt retourneren. Het betrokken product of de betrokken producten kunnen naar het in artikel 2 bedoelde adres voor terugkerende producten worden verzonden.
 4. U bent alleen aansprakelijk voor enige verminderde waarde van de goederen die het gevolg zijn van de behandeling, andere dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Dit betekent dat alle artikelen in dezelfde staat worden geretourneerd als bij uw ontvangstbewijs; de voorwerpen mogen niet beschadigd, vervuild, gewassen, gewijzigd of versleten zijn (anders dan om het artikel op te proberen) en eventuele etiketten of labels moeten intact zijn.
 5. Als een product in aanmerking komt voor een terugbetaling, betaalt DTCH VIBE Retail het voor het product betaalde bedrag binnen veertien (14) dagen na ontvangst van het betrokken product terug op het door u gebruikte bankrekeningnummer.
 6. DTCH VIBE Retail betaalt alleen het bedrag terug dat voor het product is betaald (exclusief de verzendkosten). Verzending komt niet in aanmerking voor een terugbetaling. Als u een of meer artikelen uit uw eerste bestelling retourneert en de totale waarde van de resterende artikelen onder de drempel van € 125 komt, brengen wij u verzendkosten in rekening met een wederkerig effect. We doen dit door de aankoopprijs van het artikel(en) dat u hebt geretourneerd minus de verzendkosten naar uw land terug te betalen. De verzending van uw retour is gratis. Uw terugbetaling wordt verleend aan de oorspronkelijke betalingsmethode die wordt gebruikt bij het plaatsen van de bestelling.
 7. Het herroepingsrecht is niet van toepassing overeenkomsten voor de levering van goederen die zijn gemaakt volgens de specificaties van de consument of duidelijk gepersonaliseerd zijn.

 

Artikel 7: Klachtenprocedure

 1. We doen ons uiterste best om het bestel- en leveringsproces zonder problemen te laten verlopen. Als u nog een klacht heeft, kunt u contact met ons opnemen via onze contactgegevens zoals vermeld in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden.
 2. Wij streven ernaar uw klacht zo snel mogelijk op te lossen.